PRAVILA PRIVATNOSTI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Ova web stranica koristi tzv. „kolačiće“ (engl. cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Podaci koje prikupljamo u okviru toga uključuju jedinstvene identifikatore u vidu adrese elektroničke pošte korisnika i IP adrese s koje je izvršen pristup ovoj web stranici.

Više informacija o tzv. „kolačićima“ možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Ako imate bilo kakvo pitanje glede ovih pravila privatnosti, slobodno nas kontaktirajte.

Osobni podaci korisnika koji se prikupljaju putem ove web stranice obrađuju se sukladno odredbama članka 6. stavka 1. točke (a) Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svrha prikupljanja osobnih podataka je pružanje usluga, poboljšanje kvalitete usluga i komunikacija putem web stranice.

Osobni podaci prikupljeni na prethodno opisane načine neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Odmah po prestanku realne potrebe za daljnjim čuvanjem prikupljenih osobnih podataka, isti će biti nepovratno uništeni od strane voditelja obrade.

Predmetna pravna pravila privatnosti korištenja web stranice podložna su izmjenama i dopunama, koje se vrše u postupku i na način istovjetan postupku i načinu njihovog donošenja i objave. Korisnici web stranice pravodobno i potpuno biti će informirani o dotičnim promjenama.

Ova pravna pravila stupaju na snagu dana 10. lipnja 2022. godine.