Kriya Yoga

Kriya Yoga je sofisticiran sustav samousavršavanja. Kroz Kriya Yogu bavimo se svim razinama našeg bića i obuhvaćamo sve aspekte života. Srž Kriya Yoge su strukturirane unutrašnje energetske tehnike. Prakticirajući Kriya Yogu omogućavamo svom Pravom Ja da se manifestira i zablista.

7
KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA

KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA

Već i sam naziv ove tehnike sugerira da je riječ o nečemu posebnom. Ove tri riječi - Kriya Kundalini Pranayama - same po sebi imaju snagu mantre i kao da sadrže nešto tajnovito i značajno. Da, to je jedna važna tehnika Kriya Yoge i još do nedavno je čuvana kao tajna....

read more
KRIYA YOGA I UBRZANA EVOLUCIJA

KRIYA YOGA I UBRZANA EVOLUCIJA

Može li se Kriya Yogom ubrzati osobna evolucija i samousavršavanje? Može li se Kriya Yogom ublažiti pa čak i izbjeći utjecaj naših prošlih djela? Može li se Kriya Yogom povećati naša sloboda, mudrost, ljubav, radost i osobna moć? Odgovor na sva tri pitanja je „da“...

read more