KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA

KRIYA KUNDALINI PRANAYAMA

Već i sam naziv ove tehnike sugerira da je riječ o nečemu posebnom. Ove tri riječi – Kriya Kundalini Pranayama – same po sebi imaju snagu mantre i kao da sadrže nešto tajnovito i značajno. Da, to je jedna važna tehnika Kriya Yoge i još do nedavno je čuvana...
KRIYA YOGA I UBRZANA EVOLUCIJA

KRIYA YOGA I UBRZANA EVOLUCIJA

Može li se Kriya Yogom ubrzati osobna evolucija i samousavršavanje? Može li se Kriya Yogom ublažiti pa čak i izbjeći utjecaj naših prošlih djela? Može li se Kriya Yogom povećati naša sloboda, mudrost, ljubav, radost i osobna moć? Odgovor na sva tri pitanja je „da“...