Sanskrtske mantre funkcioniraju na temelju vibracije. Riječi svakodnevnog jezika funkcioniraju na temelju značenja. Vibracija i značenje su...

read more